projecte acció rostres de foll

proyecto acción rostros de loco

a la sala la Paloma
28 de maig a Barcelona

Olla de Grills

2002

(visualitzar imatges)