diego gil
diego gil moreno
Diego Gil Moreno de Mora


Nascut a Barcelona 15 d'octubre de 1961. Va residir al llarg de la infància a Riudabella, Vimbodí i Poblet (Tarragona). A l'actualitat viu i treballa a Barcelona.
Estudis realitzats: Llicenciat en Belles Arts a la Universitat de Barcelona, especialitat de pintura, realitzada al llarg dels anys 1988-1994. Llicenciat en Geografia i Història (Història de l'Art) a la Universitat de Barcelona, realitzada a Tarragona els anys 1983-1988. Cursos de doctorat en el Departament de Dibuix, bienni 2003/04-2004/05. Tesi doctoral llegida el desembre de 2015.
Activitat acadèmica: Professor de Secundària especialitat imatge i so al Centre d'Educació Especial Pont del Dragó, Barcelona (des de 1997 fins a l'actualitat). Professor de dibuix a la Facultat de Belles Arts, Departament de Dibuix, Universitat de Barcelona (des de 2001 fins a setembre 2014).
Activitat artística: projectes/exposicions individuals, participació en col·lectius artístics, grups i exposicions col·lectives.

Adreça C / Casp 82, 3 º. 1a. 08010 Barcelona.
Telèfon 630 731 608.
Email personal: suncho@telefonica.net

Perfils de Instagram: @sunnnxo y @sunnxo

 

 

Nacido en Barcelona en el año 1961. Reside a lo largo de su infancia en Riudabella, Vimbodí y Poblet (Tarragona). En la actualidad vive y trabaja en Barcelona.
Estudios realizados: Licenciado en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, especialidad de pintura, realizada durante los años 1988-94. Licenciado en Geografía e Historia (Historia del Arte) en la Universidad de Barcelona, realizada en Tarragona los años 1983-1988. Cursos de doctorado en el Departamento de Dibujo, años bienio 2003/04-2004/05. Tesis doctoral diciembre de 2015.
Actividad académica: Profesor de Secundaria especialidad imagen y sonido en el Centro de Educación Especial Pont del Dragó, Barcelona (desde 1997 hasta la actualidad). Profesor de dibujo en la Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo, Universidad de Barcelona (desde 2001 hasta septiembre de 2014).
Actividad artística: proyectos/exposiciones individuales, participación en colectivos artísticos, grupos y exposiciones colectivas.

Dirección: Caspe 82, 3 º. 1 ª. 08010 Barcelona
Teléfono: 630 731 608
Email: suncho@telefonica.net

Perfils de Instagram: @sunnnxo y @sunnxo

 

Born in Barcelona in 1961. He resides throughout his childhood in Riudabella, Vimbodí and Poblet (Tarragona). He currently lives and works in Barcelona.
Studies: Degree in Fine Arts at the University of Barcelona, ​​painting specialty, made during the years 1988-94. Degree in Geography and History (History of Art) at the University of Barcelona, ​​held in Tarragona in the years 1983-1988. PhD courses in the Department of Drawing, biennium 2003 / 04-2004 / 05. PhD thesis December 2015.
Academic activity: Secondary teacher specializing in image and sound at the Pont del Dragó Special Education Center, Barcelona (from 1997 to the present). Professor of drawing in the Faculty of Fine Arts, Department of Drawing, University of Barcelona (from 2001 to September 2014).
Artistic activity: individual projects/exhibitions, participation in artistic collectives, groups and collective exhibitions.

Address: Caspe 82, 3 º. 1 st. 08010 Barcelona
Phone: 630 731 608
Email: suncho@telefonica.net
Instagram Profiles: @sunnnxo y @sunnxo